וויל שיין הוא שומר החוק של סלגטרה. הוא נעלם כשדוקטור בלק משתמש נגדו בקרב סלג שכמותו לא נראה קודם -