החבורה יוצאת למשימה נוספת נגד ספירלות הדם וזליה מקבלת החלטה שתשנה את גורלה.(דע+כע-(ש.ח-